Pajala Kommun bygger ut Stadsnätet

Under 2022 bygger Pajala Kommun med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ut stadsnätet i byarna Norra Kengis och Kieksiäisvaara

Projektet pågår under 2022 i samarbete med bland annat Vattenfall. Vi ansluter drygt 50 fastigheter till Stadsnätet.
Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället
och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter
Välj dina tjänster