Pajala Kommun bygger ut Stadsnätet.

Under 2023 bygger Pajala Kommun med stöd av Europeiska Unionen - NextGeneration EU ut stadsnätet i Lovikka Projektet pågår under 2023. Under hösten 2022 kommer intresseanmälningar att skickas ut till fastighetsägare i området. För ytterligare information kontakta oss på Pajala Stadsnät.
Under 2022 bygger Pajala Kommun med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ut stadsnätet i byarna Norra Kengis och Kieksiäisvaara Projektet pågår under 2022 i samarbete med bland annat Vattenfall. Vi ansluter drygt 50 fastigheter till Stadsnätet.
Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället
och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter
Välj dina tjänster