Pajala Kommun bygger ut Stadsnätet.

Under 2023 bygger Pajala Kommun med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ut stadsnätet i Lovikka.

Projektet pågår under 2023 i samarbete med bland annat Vattenfall. Vi ansluter drygt 50 fastigheter till Stadsnätet.

För ytterligare information kontakta oss på Pajala Stadsnät.

Under 2022 bygger Pajala Kommun med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ut stadsnätet i byarna Norra Kengis och Kieksiäisvaara
Projektet pågår under 2022 i samarbete med bland annat Vattenfall. Vi ansluter drygt 50 fastigheter till Stadsnätet.